Caută
Close this search box.

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE PRIVIND UTILIZAREA MAGAZINULUI ONLINE HTTPS://IMPERIUMEST.EU

Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni și Condiții înainte de a face cumpărături prin intermediul site-ului: www.imperiumest.eu.
Acest document reprezintă Termenii și Condițiile Generale pentru un magazin online: https://imperiumest.eu, conform cărora „Imperium Est” Ltd. vinde și livrează produsele publicate în acesta prin intermediul magazinului online https://imperiumest.eu. Aceste condiții sunt obligatorii pentru toți clienții. Clienții sunt considerați notificați și sunt de acord cu acestea înainte de a face solicitarea de a achiziționa bunuri din e-shop. Prin acceptarea acestor Termeni și condiții generale, clienții își dau, de asemenea, consimțământul explicit de a încheia un contract la distanță în sensul Legii privind protecția consumatorilor.

I.DISPOZIȚII GENERALE

Art. I. https://imperiumest.eu este un site web pentru comerțul electronic pe teritoriul Republicii Bulgaria și al Europei, a cărui publicare are semnificația unei invitații publice de a încheia un contract de achiziție de bunuri de la „Imperium Est” Ltd. Contractul cu clientul se încheie prin depunerea unei oferte de către client sub forma unei comenzi de cumpărare făcută prin intermediul https://imperiumest.eu, acceptată și confirmată de către Imperium Est LTD prin telefon sau e-mail. Sistemul trimite automat un răspuns clientului cu privire la acceptarea cererii și la statutul comenzii.

Art. II. (I) Acești Termeni și Condiții Generale reglementează relațiile dintre Imperium Est EOOD, UIC BG205865800, cu sediul social și adresa de administrare: Sofia, „St. Marya Magdalena” № 4, reprezentată de managerul Petya Yordanova, denumit în continuare Furnizor, și clienții (utilizatorii, beneficiarii serviciului) magazinului electronic https://imperiumest.eu.

(II) Clientul, în sensul acestor Termeni și condiții generale, este orice persoană fizică sau juridică care utilizează site-ul https://imperiumest.eu pentru a achiziționa bunurile oferite în magazinul electronic.

Art. III. Obiectul vânzării sunt bunurile oferite pe site-ul web la momentul trimiterii cererii de cumpărare de către client, care sunt constatate a fi disponibile. Bunurile vândute prin intermediul site-ului sunt descrise în acesta în funcție de tip. Comanda se face dând click pe produsele selectate și introducându-le în coșul de cumpărături. Înregistrările pot fi verificate și modificate în orice moment.

Art. IV. Furnizorul livrează bunurile și garantează drepturile clienților, prevăzute în legislația aplicabilă și în acești Termeni și Condiții Generale.

ІІ. DATE DESPRE FURNIZOR ȘI DESPRE BUNURILE ȘI SERVICIILE OFERITE

Art. V. Informații furnizate în conformitate cu cerințele Legii privind comerțul electronic și ale Legii privind protecția consumatorilor:

(I)Numele furnizorului: Imperium Est LTD;

Sediul și adresa de management a Furnizorului: Republica Bulgaria, Sofia 1434, Sofia District, Sofia Municipality, zk.“St.Marya Magdalena” № 4, e-mail: [email protected], website: www.imperiumest.eu;

Adresa de exercitare a activității: Republica Bulgaria, Sofia 1434, Sofia District, Sofia Municipality,zk. “St. Marya Magdalena” № 4;

Date de corespondență: Republica Bulgaria, Sofia 1434, Sofia District, Sofia Municipality, zk.“St. Marya Magdalena” № 4 , e-mail: [email protected], website: www.imperiumest.eu;

Înscrierea în registrele publice:

Furnizorul este înscris în Registrul Comerțului la Agenția Registrului cu UIC BG205865800;

Înregistrare conform Legii privind taxa pe valoarea adăugată № BG205865800;

(II)Organismele care exercită controlul asupra activității Furnizorului:

(III)COMISIA PENTRU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Adresa: Sofia 1592, 2 Prof. Tsvetan Lazarov Str.,

Telefon 02 / 91-53-518

fax 02 / 91-53-525

Email: [email protected]

Website: www.cpdp.bg.

(IV) COMISIA PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Adresa: 1000 Sofia, 4A Slaveykov Square, 3rd, 4th and 6th floors,

tel .: 02/933 05 65

fax: 02/988 42 18

hotline: 0700 111 22

E-mail: [email protected]

Website: www.kzp.bg

(V) COMISIA PENTRU PROTECȚIA CONCURENȚEI

Adresa: Sofia 1000, 18 Vitosha Blvd.

Telefon: (02) 935 61 13

Fax: (02) 980 73 15

Email: [email protected]

Website: www.cpc.bg.

(VI) INSPECTORATUL SANITAR REGIONAL SOFIA

Adresa: 20 Vranya Street, 2nd floor

Telefon: 02/813 04 13

Email: [email protected]

Website: www.srzi.bg

(VII) Principalele caracteristici ale bunurilor și/sau serviciilor oferite: caracteristicile bunurilor oferite sunt indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs;

1.Prețul bunurilor sau serviciilor (inclusiv toate taxele și tarifele): prețul bunurilor oferite este indicat la fiecare articol specific. Prețul este indicat în EURO, cu TVA inclus;

2.Valoarea costurilor legate de livrarea articolelor comandate (costuri poștale și de transport): costurile de livrare a bunurilor comandate sunt descrise în detaliu în secțiunea VI.

3.Valoarea de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanță, atunci când aceasta este calculată într-un mod diferit de cel indicat în tariful de bază: „Imperium Est” LTD nu impune o valoare suplimentară pentru mijloacele de comunicare la distanță în vederea încheierii contractului;

Art. VI. Condițiile de plată, de livrare și de executare a contractului, termenul de livrare a bunurilor comandate: acestea sunt descrise în detaliu mai jos, în secțiunile IV, V și VI;

(I). Perioada de valabilitate a ofertei sau a prețului: sunt obligatorii pentru ambele părți prețurile indicate în acest e-shop în momentul depunerii cererii;

(II). Condițiile, termenul și modalitatea de exercitare a dreptului de retragere din contract, ipotezele în care dreptul de retragere nu este prevăzut sunt descrise în detaliu în secțiunea VIII;

(III) . Durata minimă a contractului: în cazul contractelor de furnizare permanentă sau periodică de bunuri sau servicii: Imperium Est LTD nu oferă încheierea de contracte cu furnizare permanentă sau periodică de bunuri sau servicii.

 

III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Drepturile și obligațiile clientului:

Art. VII Clientul are dreptul:

* să examineze bunurile, caracteristicile, prețurile și condițiile de livrare ale acestora;

* să comande bunuri de la magazinul online https://imperiumest.eu în conformitate cu termenii și condițiile specificate în acești Termeni și condiții generale.

* să primească bunurile / mărfurile comandate la adresa de livrare indicată de acesta după confirmarea prealabilă prin e-mail de către un reprezentant al Imperium Est LTD;

* să primească o referință / chitanță detaliată pentru achiziția efectuată de el, care ar trebui să conțină informații despre toate bunurile achiziționate – tip, dimensiune (dacă este cazul), culoare (dacă este cazul), număr; valoarea unitară a fiecărui produs; suma totală datorată; datele de identificare ale societății prestatoare, inclusiv adresa, telefonul și alte mijloace de contact;

* să primească informații cu privire la stadiul propriei comenzi;

* la livrarea bunurilor să primească în scris informațiile prevăzute la art. 54 din Legea privind protecția consumatorilor.

(III) Un client, care are calitatea de consumator în sensul Legii privind protecția consumatorilor, are, de asemenea, dreptul la toate celelalte drepturi în conformitate cu Legea privind protecția consumatorilor.

(III) Clientul nu are dreptul de a utiliza site-ul pentru a trimite materiale al căror conținut este ilegal, fals, înșelător, amenințător, instigator, insultător, dezonorant, defăimător, obscen, pornografic, religios sau materiale care predispun la un comportament, care ar fi considerat o infracțiune sau o crimă și care ar putea duce la răspundere civilă sau penală sau care încalcă în alt mod legea și moravurile. În cazul în care clientul nu respectă această obligație, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru daunele cauzate Imperium Est LTD.

Art. VIII. Clientul este pe deplin responsabil pentru protecția numelui de utilizator și a parolei sale, precum și pentru toate acțiunile efectuate de el sau de o terță parte care utilizează numele de utilizator și parola.

Clientul se angajează:

* să furnizeze informații adevărate și corecte cu privire la numele, prenumele, adresa exactă de livrare, numărul de telefon de contact și adresa de e-mail;

* să plătească prețul produselor comandate, indicat în informații, în momentul generării și confirmării comenzii;

* să ofere posibilitatea ca bunurile să fie recepționate la adresa de livrare specificată;

* să plătească contravaloarea cheltuielilor de transport în cazurile în care acestea sunt pe cheltuiala sa.

Drepturile și obligațiile Imperium Est LTD:

Art. X  Imperium Est LTD are dreptul:

* să primească la timp toate sumele datorate pentru bunurile achiziționate și pentru livrarea acestora;

* în orice moment și fără preaviz, să aducă modificări materialelor, serviciilor și prețurilor publicate;

* să primească de la client următoarele date: nume (pentru persoane fizice – nume personal și de familie, pentru persoane juridice și întreprinderi individuale – denumirea societății), adresă, telefon și adresă de e-mail;

* să trimită clientului, cu consimțământul acestuia, prin poștă, prin telefon, prin mesaje text scurte (sms, e-mail sau alte forme de mesaje) sau prin alte mijloace de adresare informații publicitare, despre promoțiile curente, oferte speciale, produse noi și orice alte informații legate de acesta în calitate de client;

* are dreptul de a colecta și de a utiliza informații despre clienții săi, cu consimțământul acestora, pentru a îmbunătăți calitatea bunurilor și serviciilor sale și pentru a răspunde nevoilor consumatorilor, precum și pentru a studia gradul de satisfacție a bunurilor achiziționate și calitatea serviciilor oferite;

* în orice moment, fără a înștiința clientul, atunci când acesta din urmă utilizează site-ul cu încălcarea acestor condiții, precum și la discreția „Imperium Est” LTD, să întrerupă accesul utilizatorului la site.

Art. XI. Imperium Est LTD se angajează:

* să transfere clientului dreptul de proprietate asupra bunurilor comandate de acesta;

* să livreze clientului bunurile comandate de acesta la timp și în condițiile de livrare publicate pe acest site, în condițiile prezentelor Condiții generale și în condițiile de livrare ale firmei de curierat, la un preț valabil la data transmiterii comenzii;

IV. ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE CUMPĂRARE

Art. XII. (I) Clientul încheie un contract de achiziție și vânzare a bunurilor oferite de https://imperiumest.eu prin intermediul interfeței Furnizorului, disponibilă pe site-ul acestuia la adresa https://imperiumest.eu. Acești Termeni și condiții generale sunt parte integrantă a fiecărui contract de vânzare, iar acceptarea lor este o condiție obligatorie și necesară pentru a face cumpărături prin intermediul magazinului electronic al Furnizorului.

(II) În conformitate cu contractul de vânzare încheiat cu clientul, Furnizorul este obligat să livreze și să transfere proprietatea clientului asupra bunurilor comandate de acesta prin intermediul interfeței. Transferul riscului către cumpărător/client are loc în momentul în care mărfurile sunt predate de noi transportatorului.

(III) Clientul plătește Furnizorului prețul bunurilor livrate și costurile de livrare a bunurilor în conformitate cu condițiile stabilite pe pagina https://imperiumest.eu și cu prezentele condiții generale.

(IV) Furnizorul livrează bunurile comandate de client în termenii și condițiile specificate de Furnizor pe site-ul https://imperiumest.eu, în acești Termeni și Condiții Generale și în termenii și condițiile de livrare către firma de curierat.

Art. XIII. (I) Clientul și Furnizorul sunt de acord că toate declarațiile dintre ei în legătură cu încheierea și executarea contractului de vânzare pot fi făcute în mod electronic și prin intermediul declarațiilor electronice în sensul Legii privind documentul electronic și semnătura electronică și al Legii privind comerțul electronic.

(II) Se presupune că declarațiile electronice făcute de către client pe site sunt făcute de către persoanele specificate în datele furnizate de către client în timpul înregistrării, dacă clientul a introdus numele și parola de acces respective.

Art. XIV. (I) Furnizorul și clientul vor încheia contracte separate pentru cumpărarea și vânzarea bunurilor declarate de client, indiferent de faptul că acestea au fost selectate cu o singură aplicație electronică și dintr-o singură listă de bunuri pentru cumpărare.

(II) Drepturile clientului în legătură cu bunurile livrate sunt exercitate separat pentru fiecare contract de vânzare. Exercitarea drepturilor în legătură cu bunurile livrate nu afectează și nu are niciun efect în ceea ce privește contractele de vânzare a altor bunuri. În cazul în care clientul are statutul de consumator în sensul Legii privind protecția consumatorilor, exercitarea dreptului de retragere din contractul de vânzare a anumitor bunuri nu afectează contractele de vânzare a altor bunuri livrate consumatorului.

Art. XV. Atunci când își exercită drepturile în temeiul contractului de vânzare, clientul este obligat să indice cu precizie și fără ambiguitate contractul și bunurile pentru care își exercită drepturile.

Art. XVI. Clientul poate achita prețul pentru fiecare contract de vânzare în parte în momentul comenzii bunurilor sau al livrării acestora.

Art. XVII. Achiziționarea de bunuri într-un magazin online este disponibilă atât pentru clienți – utilizatori înregistrați, cât și pentru clienții care își completează datele o singură dată pentru comandă.

Înregistrarea utilizatorilor:

Art. XVIII. Înregistrarea pe acest site este gratuită și permite clientului să evite introducerea datelor sale personale la fiecare achiziție. Pentru a se înregistra pe site-ul https://imperiumest.eu, clientul trebuie să completeze formularul de înregistrare online. Clientul este obligat să furnizeze date complete și exacte. În cazul furnizării de date incorecte sau incomplete, Imperium Est LTD are dreptul de a nu livra comanda, pentru care nu datorează nicio compensație clientului.

Art. XIX. Înregistrarea pe site-ul https://imperiumest.eu se face după cum urmează:

Selectați butonul „Login și înregistrare”;

Introducerea datelor personale, inclusiv a adresei de e-mail;

(I). Introducerea datelor de livrare;

Dacă clientul dorește, bifează un buton pentru primirea facturii, după care introduce datele de facturare;

Validând un buton, clientul este de acord cu acești Termeni și condiții generale și cu Politica de confidențialitate și cu prelucrarea datelor cu caracter personal;

 

  1. Înregistrarea se finalizează prin apăsarea butonului „Înregistrare”.

Art. XX. (I) După finalizarea procedurii, clientul va primi la adresa de e-mail indicată de acesta o confirmare a înregistrării, numele de utilizator și parola.

(II) Clientul este obligat să păstreze numele de utilizator și parola primite și este pe deplin responsabil pentru toate acțiunile care sunt efectuate cu acestea.

(III) În caz de pierdere (uitare) a parolei, „Imperium Est” LTD trimite o nouă parolă la adresa de e-mail a clientului, după ce clientul a notificat în mod corespunzător necesitatea acesteia.

Art. XXI. (I) Un client care s-a înregistrat pe site-ul unui magazin electronic https://imperiumest.eu are dreptul de a intra în profilul său prin intermediul parolei și al numelui de utilizator indicate în timpul înregistrării sale.

(II) Prin intermediul unui link din meniul său „Editează profilul”, clientul va putea să își editeze datele personale, să își schimbe parola și adresa de livrare. Site-ul nu permite modificarea adresei de e-mail a clientului. În cazul în care este necesar să se schimbe adresa de e-mail a clientului, trebuie să se facă o nouă înregistrare.

Art. XXII. (I) Procedura de încheiere a contractului este standard și trece prin următoarele etape:

Clientul intră în propriul cont prin introducerea numelui de utilizator și a parolei și selectează produsul pe care dorește să îl comande. În cazul în care clientul nu este înregistrat pe site-ul web al Furnizorului, accesul la catalogul de produse al Furnizorului nu este precedat de introducerea unui nume de utilizator și a unei parole.

Prin apăsarea butonului „Cumpără”, produsul selectat de către client va apărea în coșul de cumpărături. Cu acesta pot fi eliminate produsele pe care clientul le refuză.

La selectarea butonului „Mergi la coș”, clientul vede produsele selectate până în momentul plasării comenzii, cu o fotografie, numele și numărul produsului, cantitatea solicitată, prețul unitar, prețul total, precum și taxa de livrare pentru produsele selectate. După ce intră în coșul de cumpărături, clientul poate modifica cantitatea produsului selectat sau îl poate șterge din coș, în cazul în care dorește să renunțe la produsul selectat.

Înainte de finalizarea comenzii, în cazul modificării datelor de livrare ale utilizatorului înregistrat, clientul are posibilitatea de a corecta datele și de a introduce date noi, actualizate.

Finalizarea comenzii: Articolele din coșul de cumpărături nu au fost încă comandate. În momentul în care clientul consideră că este gata și că tot ceea ce dorește să comande se află în coșul de cumpărături, este necesar să indice metoda de plată aleasă prin butonul de validare. După finalizarea comenzii, se deschide o fereastră nouă, în care se vizualizează comanda făcută de client și costurile de livrare ale articolelor selectate.

Procedura se încheie prin apăsarea butonului „PROCEED TO CHECKOUT”.

(II) Datele detaliate ale comenzii sunt primite de către client la adresa de e-mail indicată de acesta. Sistemul generează automat un număr de comandă, care este furnizat la adresa de e-mail specificată de client, cu ajutorul căruia clientul poate verifica în ce stadiu de execuție se află comanda respectivă.

(III) La indicarea de către client, în timpul executării comenzii, a unei adrese sau a unui număr de telefon incomplet, incorect sau greșit, se va considera că aceasta este nulă și nu se naște nicio obligație de executare a acesteia de către Imperium Est LTD.

 

VI. PREȚ ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

Art. XXIII. (I) Prin intermediul unui card de debit/credit prin intermediul unui terminal POS virtual (plată online):

  1. a) Cardurile bancare cu care puteți efectua plăți online sunt de marcă Borika, MasterCard și Visa. Trebuie să vă asigurați că aveți un card deschis pentru tranzacții online.
  2. b) Suma maximă pentru o tranzacție este de 2.000 BGN (două mii).
  3. c) Securitatea la introducerea și transferul datelor cardului este asigurată prin utilizarea protocolului SSL pentru criptarea conexiunii dintre serverul nostru și pagina de plată a băncii noastre de servicii.

-Autenticitatea cardului dumneavoastră este verificată prin introducerea unui cod de securitate (CVV2).

-În plus, pentru a vă identifica în calitate de deținător de card, serverul de plată pentru comerț electronic al băncii noastre de deservire acceptă schemele de autentificare ale organizațiilor internaționale de carduri – Veryfied by VISA și MasterCard SecureCode, în cazul în care sunteți înregistrat pentru a le utiliza.

  1. d) Datele pe care clientul trebuie să le completeze la plata cu cardul sunt:

– Detaliile cardului (numărul, data de valabilitate, codul de securitate din 3 cifre, numele titularului)

– Date de autentificare – pentru identificarea dvs. ca deținător de card, serverul nostru de plată pentru comerț electronic al băncii noastre de deservire acceptă schemele de autentificare ale organizațiilor internaționale de carduri – Veryfied by VISA și MasterCard SecureCode. În cazul în care sunteți înregistrat de către banca emitentă în aceste sisteme de securitate, pe ecranul dvs. va apărea o pagină în care trebuie să introduceți parola de autentificare.

Imperium Est LTD NU colectează date despre carduri și, în calitate de comerciant, nu are acces la acestea. Doar banca noastră de servicii are acces la datele cardului.

  1. e) Moneda de tranzacție (cea care este introdusă pe pagina de plată în momentul achiziției) este leva bulgară. Atunci când plătește cu cardul prin intermediul unui terminal POS virtual, clientul depune o sumă egală cu valoarea comenzii împreună cu costurile de livrare a comenzii și numai după ce tranzacția de depunere este confirmată, bunurile și serviciile comandate sunt livrate.

În cazul în care în termen de 2 / două / zile de la primirea comenzii, prețul bunurilor comandate (respectiv partea din prețul bunurilor comandate, care este plătită prin transfer bancar sau prin card de debit / credit) nu a fost primit în contul bancar al Furnizorului (atunci când este selectată plata prin card de debit / credit sau prin transfer bancar), comanda se consideră anulată automat și Furnizorul nu datorează executarea acesteia, fără a fi responsabil pentru aceasta.

(2) Prin plata ramburs VALABILĂ NUMAI PENTRU LIVRĂRI ÎN BULGARIA, ITALIA, ROMÂNIA, UNGARIA, SLOVACIA, REPUBLICA CEHĂ, POLONIA, SLOVENIA, CROAȚIA, GRECIA (plata la livrarea bunurilor): Atunci când alege să plătească prețul la livrare (ramburs), clientul plătește suma datorată curierului care a efectuat livrarea.

Art. XXIV. Termenul de executare a comenzii începe din prima zi lucrătoare după data primirii sumei datorate în contul Imperium Est LTD, iar în cazul plății comenzii în numerar la livrare – în prima zi lucrătoare după primirea comenzii.

Art. XXV. Clientul alege în mod independent dacă să plătească Furnizorului prețul bunurilor comandate înainte sau în momentul livrării (valabil numai pentru livrarea în Bulgaria)

Reducerea prețurilor anunțate pe site:

Art. XXVI. (I) În caz de reducere a prețurilor anunțate pe site, modificarea trebuie să fie reflectată într-un mod clar pentru client, deoarece sub produsele specifice trebuie să fie indicat un preț vechi, care este tăiat și unul nou.

(II) În cazul reducerii prețului unui anumit produs, pe lângă indicarea prețului vechi și a prețului nou al produsului, pe site se vor indica condițiile în care se efectuează reducerea prețurilor și termenul în care produsele sunt oferite la prețuri reduse.

(III) Reducerea prețului bunurilor nu va afecta contractele care au fost deja încheiate, adică în ceea ce privește bunurile pentru care a fost făcută o comandă de către client și aceasta a fost confirmată de către Furnizor la adresa de e-mail specificată de către client.

 

VII. LIVRARE

Art. XXVII. Comenzile plasate prin intermediul magazinului online Imperium Est sunt procesate până la 24 de ore, iar expedierea până la 5 (cinci) zile lucrătoare.

Art. XXVIII. (I) Prețul produselor nu include suma pentru livrare. 

* Bunurile comandate din e-shop-ul Imperium Est LTD sunt livrate în conformitate cu termenii de livrare publicați pe acest site, cu acești Termeni și Condiții Generale și cu termenii și condițiile de livrare ale companiei de curierat și cu orarul acesteia pentru prestarea serviciilor.

(II) Prețul livrării se plătește simultan cu plata prețului bunurilor comandate de către client.

Art. XXIX. Furnizorul are dreptul de a livra bunurile la adresa de livrare specificată clientului sau unei terțe părți, care acceptă și confirmă primirea acestora în numele clientului și semnează documentele de însoțire.

Art. XXX. În cazul în care clientul nu oferă condiții de acceptare a bunurilor sau nu este găsit la adresa indicată de acesta, Furnizorul este exonerat de obligația de a livra bunurile comandate.

Art. XXXI. Livrările se efectuează la sfârșit de săptămână și în zilele de sărbători legale, cu condiția ca programul companiei de curierat pentru deservirea unei anumite zone să prevadă acest lucru.

Art. XXXII. La primirea bunurilor, clientului i se pun la dispoziție și următoarele documente: factura în original cu TVA inclus (la cererea clientului în momentul comenzii), chitanța, conosamentul;

Art. XXXIII. (I) Clientul are obligația de a inspecta bunurile în momentul livrării și predării de către furnizor prin curier, iar în cazul în care bunurile nu sunt conforme cu comanda, curierul întocmește un proces-verbal special în care notează neconcordanța, pentru a notifica imediat furnizorul.

(II) În cazul în care clientul nu notifică curierul în conformitate cu alin. 1, bunurile se consideră aprobate ca îndeplinind cerințele, cu excepția viciilor ascunse. Pentru clienții care au calitatea de consumator în sensul Legii privind protecția consumatorilor, se aplică dispozițiile și termenii reglementați în Legea privind protecția consumatorilor.

(III) În cazul exercitării dreptului de retragere din contractul de furnizare prevăzut la alin. 1, costurile de returnare a bunurilor vor fi suportate de către client.

 

VIII. REZILIERE
Art. XXXIV. Prezentul contract este reziliat în următoarele cazuri:
* cu punerea sa în aplicare;
* prin acordul reciproc al părților, exprimat în scris;
* în caz de imposibilitate obiectivă a oricăreia dintre părțile la contract de a-și îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul acestuia;
* în alte cazuri prevăzute de lege.

IX. REFUZ, RECLAMAȚII ȘI RAMBURSARE

A) Refuzul bunurilor livrate
Art. XXXV. Un client, care are calitatea de consumator în sensul Legii privind protecția consumatorilor, are dreptul, fără a plăti despăgubiri sau penalități și fără a indica un motiv, de a se retrage din contractul încheiat în termen de 14 zile de la data primirii bunurilor. În perioada menționată mai sus, clientul este obligat să păstreze bunurile primite de la Furnizor, calitatea și siguranța acestora. Clientul trebuie să ne returneze bunurile imediat și, în orice caz, nu mai târziu de paisprezece zile de la data primirii bunurilor. Termenul este respectat în cazul în care acesta trimite bunurile înainte de expirarea termenului de paisprezece zile. Cosmeticele sunt doar în stare nefolosită, nedeschise și predate în ambalajul original.
Art. XXXVI. În cazul în care un client, având calitatea de consumator în sensul Legii privind protecția consumatorului, refuză bunurile livrate în termenul de mai sus, acesta trebuie să notifice Imperium Est LTD și să returneze bunurile cu etichetele lor originale, fără indicii că bunurile au fost folosite fără a fi deteriorate sau modificate în vreun fel. Bunurile pot fi returnate la următoarea adresă: Sofia, zk.” Sveta Maria Magdalena” 4 ,1434. Costurile de returnare a bunurilor sunt suportate de către client. Informații suplimentare privind condițiile de retragere din contract pot fi găsite aici.
Art. XXXVII. Toate bunurile pot fi returnate, cu excepția bunurilor sigilate, care sunt desigilate după livrare și care nu pot fi returnate din motive legate de igienă sau de protecția sănătății, precum și în toate celelalte ipoteze, specificate la art. 57 din Legea privind protecția consumatorilor;
Art. XXXVIII. (I) După primirea bunurilor returnate și inspectarea acestora, Furnizorul va rambursa clientului prețul plătit de acesta, inclusiv costurile de livrare și costurile de returnare / în termen de cel mult 14 zile de la data la care a fost notificat cu privire la decizia consumatorului de a renunța la contract, cu condiția ca bunurile returnate să îndeplinească cerințele de returnare stabilite în Procedura de returnare. Fiecare client își poate exercita dreptul de a obține înlocuirea mărfii cu un alt produs la alegerea sa, plătind serviciile de curierat în ambele sensuri.
(II) Furnizorul poate reține plata sumelor către client conform alin. 1, până când primește bunurile sau până când clientul face dovada că a trimis înapoi bunurile, în funcție de care dintre cele două situații s-a produs mai devreme.
(III) Furnizorul nu are obligația de a rambursa costurile suplimentare pentru livrarea bunurilor, atunci când consumatorul a ales în mod explicit o modalitate de livrare a bunurilor, diferită de cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de comerciant.
Art. XXXIX. (I) Pentru a-și exercita drepturile de retragere, utilizatorul poate utiliza formularul standard de retragere (Anexa № 1 la acești Termeni și Condiții Generale) pe care îl poate completa și trimite prin intermediul site-ului web al Furnizorului sau poate declara fără echivoc într-un alt mod decizia sa de a se retrage din Contract. În aceste cazuri, Furnizorul trimite o confirmare de primire a refuzului său.
(II) Furnizorul este obligat să ramburseze sumele primite, utilizând același mijloc de plată utilizat de consumator în tranzacția inițială, cu excepția cazului în care consumatorul și-a exprimat consimțământul explicit de a utiliza un alt mijloc de plată și cu condiția ca acest lucru să nu implice costuri pentru consumator. În cazul plății prin card de credit/debit, suma este rambursată pe același card de plată cu care a fost efectuată plata.
Art. XXXX. În cazul confiscării bunurilor comandate de către vama străină, doar furnizorul suportă daunele rezultate, cu excepția cazului în care confiscarea este justificată de un certificat oficial de confiscare și de prezentarea unei confirmări de confiscare de către autoritatea competentă.
B) Anularea comenzii
Art. XXXXI. (I) În cazul în care clientul dorește să refuze o comandă deja efectuată, oricare dintre produsele din aceasta sau să înlocuiască un produs comandat, acesta trebuie să trimită un e-mail către furnizor cât mai curând posibil (nu mai târziu de 6 ore de la comandă) pentru a notifica Imperium Est LTD. Este necesar ca clientul să anunțe numărul comenzii pentru care se solicită o corecție.
(II) În cazul anulării comenzii, Imperium Est LTD se obligă să ramburseze suma către client în termen de 14 zile de la data la care a fost notificată cu privire la decizia consumatorului de a se retrage din contract, în cazul în care aceasta este plătită înainte de primirea comenzii.
C) Reclamații
Art. XXXXII. (I) Clientul are dreptul de a reclama în cazul în care mărfurile nu corespund celor convenite.
(II) La depunerea unei reclamații pentru bunuri, clientul poate solicita rambursarea sumei plătite, înlocuirea bunurilor cu altele, corespunzătoare celor convenite.
(III) Clientul are dreptul la reclamații în cazul în care viciile nu se datorează comportamentului său ilegal și în cazul în care nu există daune la bunuri cauzate de utilizarea necorespunzătoare a acestora.
(IV) Reclamația se depune în scris, prin e-mail, clientul indicând obiectul reclamației, modalitatea preferată de soluționare a reclamației, respectiv valoarea sumei reclamate, contul bancar în care trebuie rambursată suma plătită, precum și adresa și telefonul de contact. La depunerea unei reclamații, clientul trebuie să anexeze documentele pe care se bazează cererea de despăgubire: chitanța sau factura; alte documente care stabilesc cererea de despăgubire în ceea ce privește motivele și suma.
(V) Clientul trebuie să returneze bunurile care fac obiectul reclamației, trimițându-le la adresa: Sofia 1434, Sveta Maria Magdalena, 4, Central warehouse, Online store Imperium Est.
(VI) În termen de 1 lună de la depunerea reclamației și după examinarea bunurilor returnate, Furnizorul va comunica clientului dacă va satisface cererea acestuia, iar în cazul în care bunurile nu sunt returnate, Furnizorul are dreptul de a refuza doar pe această bază.
(VII) Un client, care are calitatea de consumator în sensul Legii privind protecția consumatorilor, poate depune o reclamație în termen de doi ani de la livrarea bunurilor, dar nu mai târziu de două luni de la constatarea neconformității. Pentru un client care nu are calitatea de consumator, se aplică termenii specificați în Legea privind obligațiile și contractele.
(VIII) Costurile de transport pentru un curier pentru returnarea bunurilor, în cazul unei reclamații, sunt suportate de către consumator. În cazul în care reclamația este satisfăcută, Imperium Est rambursează consumatorului costurile de transport pe care acesta le-a suportat pentru trimiterea bunurilor de la biroul firmei de curierat / oficiul poștal la adresa de mai sus a magazinului online Imperium Est, cu condiția ca utilizatorul să furnizeze Imperium Est dovada costurilor suportate. În cazul în care reclamația nu este satisfăcută, costurile de transport pentru trimiterea bunurilor la Magazinul Online Imperium Est, precum și costurile de returnare a bunurilor înapoi la client, sunt pe cheltuiala clientului.

 

IX. DREPTURI DE AUTOR

Art. XXXXIII. Conținutul site-ului – informații, date, resurse, servicii, texte, fotografii, grafică – este proprietatea Imperium Est LTD și/sau a partenerilor și Furnizorilor săi și este protejat prin drepturi de autor. Nicio parte a acestui site nu poate fi reprodusă sub nicio formă, în niciun scop și în niciun mediu media sau mediu informatic fără acordul expres scris al Imperium Est LTD și/sau al partenerilor săi furnizori. Orice utilizare neautorizată a conținutului va fi interpretată ca o încălcare a Legii privind drepturile de autor și drepturile conexe, a Legii privind mărcile comerciale și indicațiile geografice și a altor legi aplicabile. Noutățile de pe acest site sunt destinate exclusiv informării dumneavoastră personale. Este interzisă utilizarea lor în afara acestui sens, cum ar fi publicarea, reproducerea, orice formă de utilizare comercială, precum și retransmiterea către terți în formă integrală, parțială sau revizuită fără știrea și aprobarea „Imperium Est” LTD.

X. MODIFICAREA ȘI ACCESUL LA TERMENII ȘI CONDIȚIILE GENERALE

Art. XXXXIV. (I) Imperium Est LTD își rezervă dreptul de a modifica unilateral, în orice moment, site-ul unui e-shop https://imperiumest.eu, precum și prezenții Termeni și Condiții Generale de utilizare a acestuia prin actualizarea acestui document, deoarece după modificare se actualizează data publicării.

(II) Clientul are obligația de a lua cunoștință de condițiile actuale de utilizare a site-ului și de Termenii și Condițiile Generale în vigoare, deoarece acestea sunt obligatorii pentru el, precum și de Procedura de returnare și reclamație a produselor achiziționate din Magazinul Online Imperium Est.

(III) Modificările aduse Termenilor și condițiilor generale nu afectează relațiile dintre client și „Imperium Est” LTD, care au luat naștere în legătură cu contractele încheiate în mod valabil înainte de modificarea Termenilor și condițiilor generale.

XI. RESPONSABILITATE

Art. XXXXV. Furnizorul nu este responsabil în caz de forță majoră, evenimente accidentale, probleme pe internet, probleme tehnice sau alte motive obiective, inclusiv ordine ale autorităților de stat competente.

Art. XXXXVI. (I) Furnizorul nu este răspunzător pentru daune materiale sau nepatrimoniale, exprimate în pierderi de profit sau daune, cauzate clientului în procesul de utilizare sau neutilizare a https://imperiumest.eu și de încheiere a contractelor de vânzare-cumpărare cu furnizorul.

(II) Furnizorul nu este responsabil pentru perioada în care https://imperiumest.eu nu este disponibil din motive de forță majoră.

Art. XXXXVII. (I) Furnizorul nu este răspunzător în cazul în care, în cazul unei posibile depășiri a măsurilor de securitate ale echipamentului tehnic, apar pierderi de informații, difuzarea de informații, accesul la informații, restricționarea accesului la informații și alte consecințe similare.

(II) Furnizorul nu este răspunzător în cazul încheierii unui contract de vânzare, furnizării accesului la informații, pierderii sau modificării datelor, survenite ca urmare a identificării false a unei terțe părți, care se prezintă ca fiind clientul, în cazul în care circumstanțele permit să se aprecieze că această persoană este clientul.

Art. XXXXVIII. Furnizorul nu este răspunzător în cazul în care clientul nu a citit acești Termeni și condiții generale.

Art. XXXXIX. Clientul înțelege și acceptă împrejurarea că Imperium Est LTD nu este responsabil pentru orice perturbări sau probleme tehnice care împiedică utilizarea serviciilor, ca urmare a funcționării echipamentului informatic și a internetului.

Art. XXXXX. „Imperium Est” LTD nu este responsabilă pentru informațiile incorecte furnizate de producător cu privire la caracteristicile bunurilor oferite pe site.

Art. XXXXXI. Site-ul web poate conține linkuri către site-uri ale unor terțe părți. Imperium Est LTD nu este responsabil pentru conținutul, regulile de protecție a informațiilor personale și securitatea acestor site-uri. Linkul către un site străin nu implică faptul că Imperium Est LTD aprobă site-ul și informațiile din acesta sau produsele și serviciile la care face referire.

XI. ALTE CONDIȚII

Art. XXXXXII. Culorile produselor afișate pe site-ul https://imperiumest.eu depind de setările monitorului dumneavoastră.

Art. XXXXXIII. (I) Clientul și Furnizorul sunt obligați să își protejeze reciproc drepturile și interesele legale, precum și să își păstreze secretele comerciale, care au devenit proprietatea lor, în procesul de executare a contractului și a prezentelor Condiții Generale.

(II) Clientul și Furnizorul sunt obligați, pe durata și după expirarea perioadei de valabilitate a contractului, să nu facă publică corespondența scrisă sau verbală purtată între ei. Publicarea corespondenței în presa scrisă și electronică, pe forumuri de internet, pe site-uri web personale sau publice etc. poate fi considerată domeniu public.

Art. XXXXXIV. În caz de conflict între acești Termeni și condiții generale și prevederile unui contract special încheiat între Furnizor și client, se aplică cu prioritate prevederile contractului special.

Art. XXXXXV. Eventuala invaliditate a oricăreia dintre dispozițiile prezentelor condiții generale nu va duce la invaliditatea întregului contract.

Art. XXXXXVI. Acești Termeni și condiții generale sunt în conformitate cu Legea privind protecția consumatorilor, cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal și cu legislația bulgară aplicabilă. Legislația Republicii Bulgaria se aplică în cazul problemelor care nu au fost soluționate în prezentul contract, în ceea ce privește punerea în aplicare și interpretarea prezentului contract.

Art. XXXXXVII. Prezentele condiții generale intră în vigoare la data de 16.01.2021, modificate la data de 12.06.2022