Търсене
Close this search box.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Империум Ест ООД (оттук нататък „Империум Ест“ и / или „Администратор“) е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК BG205865800, със седалище и адрес на управление:

София 1434, жк. Мария Магдалена № 4,

Тел: 0890 000 007; e-mail: [email protected]

Ако имате някакви въпроси относно личните данни, можете да се свържете с нашия служител по защита на данните:

I.НАШЕТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Империум Ест отдава голямо значение на защитата на личните данни и събира и обработва лични данни само в съответствие с изискванията на местното и европейско законодателство. Целта на тази „Политика за поверителност“ е да ви информира как обработваме вашите данни и какви лични данни бихме събрали за вас, с каква цел, срок и уважение към какви са вашите права.

Сигурността на данните, които ни поверявате, е много важна за нас. Ето защо ние защитаваме вашите данни, като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства на наше разположение, за да предотвратим неоторизиран достъп, неразрешено или злонамерено използване, загуба или преждевременно изтриване на информация.

II. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ И ЗАЩО?

Може да събираме лична информация за вас, когато използвате нашия сайт или изберете нашите услуги. В повечето случаи ние изискваме вашите лични данни с цел сключване на договор, за спазване на законово задължение или за защита на законния ни интерес. В някои случаи, когато обработваме лични данни, вие сами ни предоставяте тази информация, като избирате и се съгласявате да го направите. Без тези данни не бихме могли да изпълним ангажиментите си или да предоставим съответните услуги.

При извършване на нашия бизнес, в зависимост от случая, ние можем да събираме и обработваме следната информация за вас:

Общи лични данни, които да ви индивидуализират

 • Трите имена, уникален граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес (включително за издаване на фактура).

За предоставяне на информация, свързана с нашата дейност, популяризиране на нашите продукти, сключване на договори и тяхното изпълнение:

 • Данни за контакт – адрес за контакт, телефонен номер и имейл адрес (имейл)
 • При регистрация на нашия сайт – потребителско име, парола, имейл адрес (имейл)
 • Информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с плащания при покупка онлайн;
 • Писма и имейли, които получаваме от Вас по време на нашата комуникация;
 • Данни за деца (име и дата на раждане), за да се осигурят специални промоции и оферти;
 • Други данни, които можем също да събираме за вас, са: IP адрес, демографски данни и данни предоставени при участие в специални кампании, игри и томболи организирани от нас, включително чрез нашите социални платформи.

 III. ЦЕЛ ЗА ОБРАБОТКА НА ВАШИТЕ ДАННИ

Ние обработваме личните данни, които събираме най-често, за следните цели:

Данни, необходими за сключването или изпълнението на договор:

 • установяване на самоличността на клиента чрез всички търговски канали;
 • изготвяне на оферти, договори и всички други документи, придружаващи договора. Управление и изпълнение на Вашите поръчки;
 • доставка;
 • изготвяне на счетоводни документи като фактура за закупените стоки и използваните услуги;
 • предоставяне на цялостни услуги, включително по електронен път;
 • Известия, свързани с нашите продукти и услуги.

Данни, необходими за изпълнение на нашето регулаторно задължение:

 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с поддържането на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи;
 • изпълнение на задължения във връзка с дистанционна продажба, продажба извън търговския обект, предвидена в Закона за защита на потребителите;
 • предоставяне на информация на съда и правоприлагащите органи.

Данни въз основа на вашето съгласие:

 • за директен маркетинг на нашите продукти и услуги  

IV. С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ :

Imperium Est използва трети страни за подпомагане на определени договорни дейности или при изпълнение на правно задължение. Ние не предоставяме вашите лични данни на трети страни, докато не сме сигурни, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни и се стремим да упражняваме строг контрол върху изпълнението на тази цел.

Някои от получателите на лични данни могат да бъдат:

 • доставчици, куриерски компании, външни консултанти и специалисти, колекторски компании и адвокатски кантори, банки, охранителни компании, лица които по задание поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни от Imperium Est, хостинг компании и търговски агенти и др.

Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да се спазят нашите законови задължения, като например:

 • Регулаторни органи, вкл. държавни комисии, институции и агенции, НАП, НОИ, съдилища, прокуратура и други, на които в определени случаи сме задължени да предоставяме лични данни съгласно действащото законодателство.

V. САЙТА ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ 

Imperium Est използва функционални бисквитки на уебсайта на Компанията във връзка с местоположението на потребителите – държава, регион, часова зона, IP адрес, както и техните интереси по отношение на продуктите на Компанията.

VI. ОБРАБОТКА НА АНОНИМИЗИРАНИ ДАННИ

Ние обработваме анонимизирани лични данни за статични цели или маркетингов анализ, резултатите от които са обобщени и идентифицирането на конкретно лице е невъзможно – например за предпочитанията на определена възрастова група към определен вид хигиенни материали.

VII.АВТОМАТИЗИРАНИ АЛГОРИТМИ

Imperium Est не използва автоматизирани инструменти за вземане на решения по смисъла на действащото законодателство за защита на данните.

VIII. СИГУРНОСТ

Imperium Est предприема мерки за защита на личните данни от случайна загуба и неоторизиран достъп, използване, изменение или разкриване. Съществуват политики и процедури, предназначени да защитят информацията от загуба, злоупотреба и неразрешено разкриване. Освен това в компанията предприемаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информация.

От друга страна, ние прилагаме технически мерки като криптиране, псевдонимизиране и анонимизиране на събраните лични данни.

IX. УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за вас, и я унищожаваме в законоустановените срокове, а ако няма такова време в определените от нас срокове – напр. след окончателното уреждане на всички наши финансови отношения. Ние не съхраняваме вашите данни за неопределено време.

X. ТРАНСФЕР МЕЖДУ СТРАНИ

Прехвърлянето, съхранението и обработката на лични данни се осигурява със съвременни технически средства. Imperium Est няма да прехвърля вашите данни извън ЕЕА, без да се съобразява със законовите възможности и ще въведе подходящи предпазни мерки за поддържане на поверителността на вашата информация.

XI. ДОСТЪП, РЕГУЛИРАНИЯ И ОТТЕГЛЯНИЯ

По всяко време можете да поискате от Imperium Est да ви предостави информация за личните данни, които се събират и съхраняват за вас. Можете също така да поискате от Imperium Est да коригира, изтрие или актуализира такива лични данни. Imperium Est предоставя също така вашето право на възражение и ограничаване от обработката на лични данни, както и вашите права при автоматизирано вземане на решения, ако това е част от дейността на компанията.

Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхранение и използване на вашите лични данни или тези на вашите деца по отношение на Imperium Est. Оттеглянето обаче няма да засегне законно обработените данни до датата на оттеглянето.

Някои от вашите права, като изтриване на данни или възражение срещу обработката, могат да бъдат ограничени от приложимото законодателство.

Исканията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от вас лице, чрез изрично писмено пълномощно. Заявление може да се подаде и по електронен път, в съответствие със Закона за електронния документ и електронния подпис.

Бихме искали да Ви информираме, че съгласно действащото законодателство имате право да се оплаквате от начина, по който се обработват Вашите данни, пред надзорния орган Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. Цветан Лазаров ”№ 2 или www.cpdp.bg.

XII. ПРОМЕНИ В ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

Тази политика за защита на данните може да се промени с течение на времето. Такива промени ще влязат в сила веднага след обявяването им. Редовният преглед на нашия уебсайт гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели Imperium Est я използва и при какви обстоятелства (ако има такива) ще я споделим с други държави.